Menü Bezárás

KREATÍV IPAR

 

A projekt célja a már meglévő vállalkozási, tanácsadási és marketing-szolgáltatások/eszközök fejlesztése, valamint újak létrehozása a kreatív iparágakban, szolgáltatásokban rejlő potenciál felhasználásával. Cél a határon átnyúló együttműködési lehetőségek kiaknázásával növelni a gazdasági teljesítőképességet és a társadalmi integrációt A projekt feltérképezi, felméri a célcsoporthoz tartozó vállalkozásokat, cégeket, szervezeteket és megalapozza felkészülésüket a határ menti régiókban a kreatív hálózat kialakítására. A készülő adatbázist és a felmérés alapján készült fejlesztési tervet webhelyen és és nyomtatott formában is publikáljuk. Új üzleti és információs/marketingszolgáltatásokat kívánunk megalapozni, amelyek a szlovák–magyar határon átnyúló együttműködések fejlesztésére irányulnak a kreatív iparágakban. Ez magába foglalja a kreatív klaszter a tervét. Az érdeklődő vállalkozások számára konferenciákat, workshopokat, 4-napos, díjmentes kreatív kiállítást szervezünk.

A projekt eredményeképp a kretív ipar vállalkozásainak fejlesztését megalapozó adatbázis és katalógus készült. Feltérképeztük, felmértük a célcsoporthoz tartozó vállalkozásokat, cégeket, szervezeteket és megalapoztuk felkészülésüket a határ menti régiókban hálózat kialakítására. Fejlesztés terv készült, melyet a www.creativeindustry.eu webhelyen és nyomtatott formában is publikáljuk. Új üzleti és információs/marketingszolgáltatásokat alapoztunk meg, amelyek a szlovák–magyar határon átnyúló együttműködések fejlkesztésére irányulnak a kreatív iparágakban. Konferenciákat, workshopokat, díjmentes kreatív kiállítást szerveztünk.