Menü Bezárás

GREEN FUTURE

 

A projektpartnerek:

Regionálna rozvojová agentúra Južný Región
Svätého Štefana 79, 943 01 Štúrovo, Slovensko
Tel./fax: 036/752 3051
web: http://www.rra-juznyregion.sk
mail: info@rra-juznyregion.sk

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
9022 Győr, Czuczor G. u. 30.
Tel: +36 96 512 530
fax: +36 96 512 534
web: http://www.kva.hu
mail: info@kva.hu

Komárom-Esztergom megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Tel./fax: +36 34 311 622
web: http://www.kem-hvk.hu
mail: info@kem-hvk.hu

Sikerrel valósították meg a Green Future
Pályázat reg. sz.: HUSK0901/2.1.2/0232

projektet, melynek célja középületek megújuló energia felhasználási lehetőségének felmérése, az épülettípusok, beruházási célok tipizálása és beruházási alapmodellek kidolgozása volt. Az épületek fogyasztása ugyanis eredményesen csökkenthető megújuló energiaforrásokkal, a napsugárzásból, a földhőből, a szélből, a vízből, a biomasszából kinyert energiával. Az elkészült tanulmányok a középületek körében elvégzett felmérés eredményeit elemzik, illetve a gyakorlatban hasznosítható leírásokat és példagyűjteményt mutatnak be, ami jelentős segítséget nyújt azoknak, akik gazdasági, környezetvédelmi szempontok alapján csökkenteni kívánják az energia költségeiket, illetve ilyen jellegű tervezett beruházásaikkal kapcsolatos döntéseket kívánnak megalapozni, előkészíteni. Hasznosíthatják például középületeket fenntartó más szervezetek, amelyek tervezik, hogy intézményeikben megújuló energiát használnak fel és ehhez pályázati támogatást igényelnek.

 

Az eredmények elérhetőek a projekt saját webhelyén: http://www.greenfuture-husk.eu/

illetve az integraktív DVD-n melynek anyaga on-line elérhető: http://alma.kva.hu/gfdvd/index.htm

A Déli Régió Régiófejlesztési Ügynökség, a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány közös projektje

”GREEN FUTURE”

Felhasználhatósági tanulmány a megújulóenergia források eszköz- és technológia felhasználásáról középületek energiaszükségleteinek biztosítására

A projekt célja középületek megújuló-energia felhasználási lehetőségének felmérése. Az épülettípusok, beruházási célok tipizálása. Összehasonlító tanulmány készítése a megújuló energiaforrások, energia előállítására hasznosítható technológiák hozzáférhetőségéről a berendezések hatékonysága, a beruházás pénzigénye szempontjából, valamint abból a szempontból, mennyire felelnek meg a kiválasztott, általánosított épülettípusoknak és felhasználási céloknak. A rendelkezésre álló technológiák, paraméterek felmérése történik meg, és feldolgozásra kerülnek az összehasonlító vizsgálatok, amelyek alapján meghatározható, hogy az adott technológiák mennyire felelnek meg az egyes felhasználóknak. Az eredmény egy tanulmány, amely a beruházások alapmodelljeinek kidolgozását tartalmazza. A tevékenységeket számos rendezvény, elektronikus és papír alapú kiadvány támogatja. A haszonélvező célcsoport számára így segítséget tudunk nyújtani tervezett beruházásaikkal kapcsolatos döntéseik meghozatalához.

 

A projekt Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. (A programról részletes információ a www.husk-cbc.eu)

 

SW TEST : http://alma.kva.hu/gfdvd

WEBSITE: http://www.greenfuture-husk.eu/