Menü Bezárás

CREATIVE AT-HU

"A projekt fő célja a magyar-osztrák határtérségben a kreatív gazdaság vállalkozásainak, szereplőinek támogatása határon átnyúló, értéklánc alapú együttműködés kialakítása és fejlesztése által.
Projektspecifikus célok: a kreatív ipar szervezetei közötti kapcsolatok erősítése, a határon átnyúló együttműködés intézményesítése; a határon átnyúló kreatív klaszter előkészítése a klaszteresedést, ill. a méretgazdaságosságból eredő hátrányok leküzdését elősegítő eszközökkel (pl.: a kreatív vállalatok online platformja); legjobb gyakorlatok terjesztését és tapasztalatcserét szolgáló üzleti rendezvények szervezése; az érintett célcsoport valós fejlesztési igényeinek kiszolgálása tréningek biztosítása által (pl.: az innovációmenedzsment és a marketing témájában); az oktatás és a kreatív iparágak közötti hálózatépítés; a kreatív gazdaság fogalmának tudatos terjesztése, ezen gazdasági ágazat láthatóságának javítása; a létrejövő és a már működő HU-SK hálózat összekapcsolásának előkészítése."

További információk: www.creativeathu.net