Menü Bezárás

A JÖVŐ ENERGIÁJA

 

A JÖVŐ ENERGIÁJA – MEF-ra irányuló forrásanalízis és beruházások előkészítésének stratégiája / ENERGIA BUDÚCNOSTI – Analýza potenciálu a stratégia prípravy investícií zameraných na využitie OZE

Číslo projektu :HUSK/0801/2.1.2/0022 / Száma: HU-SK 0801/022

A projekt célja a kialakított kapcsolatrendszer kiaknázásával azon módszertanok kidolgozása, amelyek az egyes energiaforrásokkal végzett gyakorlat és/vagy magas szintű tudásanyag hasznosítására irányulnak, bővebb tanulmány és rendezvénysorozat formájában.

Cieľom projektu je prostredníctvom využitia odborného zázemia vytvorenie takých metodík, ktoré sú nasmerované na priame využitie obnoviteľných zdrojov alebo vytvorenia vyššieho stupňa teoretickej základne spracovaním rozsiahlej štúdie podporenej sériou odborných seminárov.

 

husk.megujuloenergiaforras.net